ReMoni videnscenter

Søg for at få svar på dine spørgsmål ved at skrive dit søgeord forneden, eller kig vores videnscenter igennem.

Hvorfor er der ingen forbindelse til min gateway?


På gatewayen er der to dioder: En rød og en grøn. Disse to dioder kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad fejler er.

Et  eller  ikon indikerer, at LED-lyset er slukket, et  eller  ikon indikerer, at LED-lyset er tændt, og et  eller  indikerer, at LED-lyset blinker.

 

 

Fejlkode

Beskrivelse

101

Alt fungerer som det skal.

102

Der er ingen forbindelse til internettet, men "the accesspoint" - antennen - virker.

103

Der er en fejl mellem Raspberry Pi'en og accesspointet, eller accesspointet er ikke tilsluttet. I begge tilfælde er der forbindelse til internettet. 

104

Der er en fejl mellem Raspberry Pi'en og accesspoint, eller accesspointet er ikke tilsluttet. Derudover er der ingen forbindelse til internettet.

105

Fejlen skyldes strømsvigt.

106

SD-kortet er ikke indsat i Raspberry Pi'en.


Mulige løsninger til disse fejltyper:

Fejlkode

Løsning

102

WiFi: Tjek med en mobiltelefon, tablet eller PC om et WiFi-netværk med SSID “ReMoni GateWay” er synligt. Hvis det er synligt, skal du følge instruktionerne "GateWay with WiFi". Hvis det ikke er synligt, skal du sikre dig, at der er tilsluttet internet til den router, som din gateway er tilsluttet.

Ethernet: Verificer at ethernet-kablet er korrekt tilsluttet til gatewayen. Hvis der er forbindelse, er det kun det gule LED-lys på ethernet-tilslutteren, der skal lyse.

USB dongle: Lyset på donglen skal vise et konstant blåt lys. Hvis der ikke er blåt lys, så tjek om indstillingerne på SIM-kortet er korrekte, og om der er data.

Alle: Genstart gatewayen ved at slå strømmen fra, vent 20 sekunder og tænd igen.

103

Verificer om kablerne mellem the Raspberry Pi'en og accesspointet et tilsluttet korrekt. 

Prøv med et andet kabel.

104

Tjek løsningerne til fejlkoderne 102 og 103.

105

Verificer om strømmen er slået til og korrekt indsat.  

106

Verificer om SD-kortet er korrekt indsat eller prøv et andet SD-kort.