ReMoni videnscenter

Søg for at få svar på dine spørgsmål ved at skrive dit søgeord forneden, eller kig vores videnscenter igennem.

Hvorfor er der ingen forbindelse til min gateway?


På gatewayen er der to dioder: En rød og en grøn. Disse to dioder kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad fejler er.

Et red_dark_1376.png eller green_dark_1379.png ikon indikerer, at LED-lyset er slukket, et red_light_1377.png eller green_light_1374.png ikon indikerer, at LED-lyset er tændt, og et red_blink_1375.png eller green_blink_1378.png indikerer, at LED-lyset blinker.

 

 

Fejlkode

Beskrivelse

green_light_1374.png red_dark_1376.png

101

Alt fungerer som det skal.

green_light_1374.png red_light_1377.png

102

Der er ingen forbindelse til internettet, men "the accesspoint" - antennen - virker.

green_blink_1378.png red_dark_1376.png

103

Der er en fejl mellem Raspberry Pi'en og accesspointet, eller accesspointet er ikke tilsluttet. I begge tilfælde er der forbindelse til internettet. 

green_blink_1378.png red_light_1377.png

104

Der er en fejl mellem Raspberry Pi'en og accesspoint, eller accesspointet er ikke tilsluttet. Derudover er der ingen forbindelse til internettet.

green_dark_1379.png red_dark_1376.png

105

Fejlen skyldes strømsvigt.

green_dark_1379.png red_light_1377.png

106

SD-kortet er ikke indsat i Raspberry Pi'en.


Mulige løsninger til disse fejltyper:

Fejlkode

Løsning

102

WiFi: Tjek med en mobiltelefon, tablet eller PC om et WiFi-netværk med SSID “ReMoni GateWay” er synligt. Hvis det er synligt, skal du følge instruktionerne "GateWay with WiFi". Hvis det ikke er synligt, skal du sikre dig, at der er tilsluttet internet til den router, som din gateway er tilsluttet.

Ethernet: Verificer at ethernet-kablet er korrekt tilsluttet til gatewayen. Hvis der er forbindelse, er det kun det gule LED-lys på ethernet-tilslutteren, der skal lyse.

USB dongle: Lyset på donglen skal vise et konstant blåt lys. Hvis der ikke er blåt lys, så tjek om indstillingerne på SIM-kortet er korrekte, og om der er data.

Alle: Genstart gatewayen ved at slå strømmen fra, vent 20 sekunder og tænd igen.

103

Verificer om kablerne mellem the Raspberry Pi'en og accesspointet et tilsluttet korrekt. 

Prøv med et andet kabel.

104

Tjek løsningerne til fejlkoderne 102 og 103.

105

Verificer om strømmen er slået til og korrekt indsat.  

106

Verificer om SD-kortet er korrekt indsat eller prøv et andet SD-kort.