ReMoni knowledge Center

Search for answers to your questions by entering keywords below, or look through our knowledge center.

Hvad betyder “base”, når du eksporterer dine data?


“Base” er watt, når PowerMoniSpot er kalibreret. Hvis din PowerMoniSpot ikke er kalibreret, vil dette felt være tomt.