ReMoni videnscenter

Søg for at få svar på dine spørgsmål ved at skrive dit søgeord forneden, eller kig vores videnscenter igennem.

Power Basic


Power_Basic_info.png

Power Basic er udviklet til at give brugeren et overblik over alle Units der indeholder strømdata.

Tags: For at gøre store mængder data mere overskuelige, anbefaler vi at give de forskellige Units tags. F.eks. kunne alle units der modtager data fra samme bygning, få tagget ”Bygning A”.

NB: Data vises i CET tid (Central European Time (UTC+1)) og skifter automatisk imellem sommer og vintertid.


1.
Dropdown med de datatyper der findes i datasættet. Hvis der i datasættet findes både power og apparent-power, kan der vælges en datatype der hedder ”kWh + kVAh”. Denne datatype er en sum af power og apparent-power og vises som kWh. Der vises en advarselstrekant fordi apparent-power kan have en stor fejlmargin, da den er bruger kaliberet.
Power_Basic_warning.jpg

2. Dropdown med de Tags der er oprettet på de tilgængelige units. Vælges et tag, vises de units med tilhørende data, der hører under dette tag. For at markere flere skal Ctrl tasten holdes nede når man klikker.

3. Dropdown der indeholder de strøm-units der er oprettet i ReCalc.

4. Periodevælger. Her vælges den periode man gerne vil se data fra.

5. Viser de strømunits der har data inde for de valgte sorteringer.
Name: Unit-navnene.
Sum: En summering af værdier per unit.
Max: Viser den højeste målte værdi per unit.

6. Summerede værdier for alle units fordelt på dage, uger eller måneder.

7. Vælg om den summerede værdier skal vises på dato-, uge- eller måneds-niveau.

8. Det samlede forbrug for alle units inden for de valgte sorteringer.

9. Forbrug fordelt på tags.

10. Forbrug fordelt på units. Vises i den valgte tidsperiode.

11. Tidsstemplet viser hvornår data er blevet opdateret.

12. Viser hvilken tidszone data bliver vist i.