ReMoni videnscenter

Søg for at få svar på dine spørgsmål ved at skrive dit søgeord forneden, eller kig vores videnscenter igennem.

District Heating


District_Heating_info.png

District Heating rapporten er udviklet til at give et overblik over fjernvarmeforbruget samt indendørstemperaturer.

Unit typer: For at rapporten fungerer korrekt, skal der oprettes bestemte Units.
Til fjernvarmedelen skal der bruges ”Heating pipes”, ”Water based radiator” eller ”Generic Unit”.
”Generic Unit” bliver vist på dashboardet, hvis den har en kanal med temperaturer, derfor anbefaler vi kun at bruge ”Heating pipes” og ”Water based radiator”.
Til Room Temperature delen bruges ”Room Temperature”.
For at få udetemperaturen med, skal unittypen ”Outdoor Temperature” bruges.

Læs mere om unit types her: Unit Types

Tags: For at gøre store mængder data mere overskuelige, anbefaler vi at give de forskellige Units tags. F.eks. kunne alle units der modtager data fra samme bygning, få tagget ”Bygning A”.

NB: Data vises i CET tid (Central European Time (UTC+1)) og skifter automatisk imellem sommer og vintertid.

1. Dropdown med de tags der er oprettet på de forskellige units. Vælges et tag, vises de units med tilhørende data, der hører under dette tag. For at markere flere skal Ctrl-tasten holdes nede imens man klikkes.

2. Dropdown der indeholder de units af typen Heating Pipes, Water Based Radiator og Outdoor Temperature, der er oprettet i ReCalc. For at markere flere skal Ctrl-tasten holdes nede når man klikker.

3. Periodevælger. Her vælges den periode man gerne vil se data fra.

4. Supply og Return er gennemsnitsværdier for alle units der har data i den valgte tidsperiode.
Delta viser forskellen imellem Supply og Return gennemsnittemperaturen. De tre tal bliver farvekodet rød, sort eller grøn alt efter om de er under, imellem eller over mål værdierne.
Tariftimer er det samlede antal timer hvor tilbageløbstemperaturen overstiger tarifgrænsen på 40 oC. En tariftime er en time hvor der bliver sendt for varmt vand tilbage. Kraftvarmeværkerne lægger et strafbeløb på disse timer.
Tarifgrænsen på de 40 oC, er et gennemsnit taget fra forskellige kraftvarmeværkers tarifgrænser.

5. Tilbageløbstemperatur per units vist i den valgte tidsperiode.

6. Units med Tagget ”Main” eller ”Submain” bliver vist i denne tabel.
Name: Unit navnene.
Supply: Gennemsnitsværdien for den varme kanal.
Return: Gennemsnitsværdien for den kolde kanal. Feltet bliver farvekodet grøn eller rød alt efter om temperaturen er for lav eller høj. Lav er godt.
Delta: Forskellen imellem den gennemsnitlige værdi på den varme og den kolde kanal. Et højt tal er godt.

7. Grafen viser units af type ” Room temperature”.

8. Tidsstemplet viser hvornår data er blevet opdateret.

9. Viser hvilken tidszone data bliver vist i.