ReMoni videnscenter

Søg for at få svar på dine spørgsmål ved at skrive dit søgeord forneden, eller kig vores videnscenter igennem.

Temperature Basic


Temperature_Basic_info.png

Temperature Basic er lavet for at give brugeren et samlet overblik over alle temperaturmålinger på tværs af units og kanaler.

Tags: For at gøre store mængder data mere overskuelige, anbefaler vi at give de forskellige Units tags. F.eks. kunne alle units der modtager data fra samme bygning, få tagget ”Bygning A”.

NB: Rapportens data bliver vist i UTC tid (Coordinated Universal Time).
Brugere af rapporten skal derfor selv huske at indregne deres eget lokale UTC-offset.
Omregn UTC til lokal tid her: https://www.worldtimeserver.com/convert_time_in_UTC.aspx


1. Dropdown med de tags der er oprettet på de forskellige units. Vælges et tag, vises de units med tilhørende data, der hører under dette tag. For at markere flere skal Ctrl-tasten holdes nede imens man klikker.

2. Dropdown der indeholder de units der har en temperaturkanal. For at markere flere skal Ctrl-tasten holdes nede når man klikker.

3. Periodevælger. Her vælges den periode man gerne vil se data fra.

4. Temperature Units er en tabel over alle de units der findes i den valgte sortering. For at markere flere skal Ctrl-tasten holdes nede imens man klikker. Se herunder.
Name: Viser unitnavnet samt de kanaler der hører til den unit.
Min: Den laveste målte værdi der findes i den valgte sortering.
Max: Den højeste målte værdi der er i den valgte sortering.
Average: Kanalgennemsnittet i den valgte sortering.

5. Temperaturen per kanal vist i den valgte tidsperiode.

6. Tidsstemplet viser hvornår data er blevet opdateret.

7. Viser hvilken tidszone data bliver vist i. Omregn UTC til lokal tid her:
https://www.worldtimeserver.com/convert_time_in_UTC.aspx

 

Vælg flere emner ved at holde Ctrl-tasten nede imens man klikker:

Temp_Basic_GIF.gif